Modele budowy atomu fizyka

  0

  Rutherford przyjął, że w atomie Dodatni List ładunek jest skupiony w bardzo małej objętości Atomu, co sugerowało istnienie jądra atomowego. Elektrony znajdujące się w atomie miały krążyć po orbitach zamkniętych wokół jądra, Tak Jak a krążą wokół słońca. Modèle dix nazwano planetarnym modelem budowy Atomu. Rutherford oszacował, że ciężkie noyau atomowe powinno mieć Rozmiar 10-15 m, un oddziaływanie między jądrem un elektronami-ELEKTRYCZNY Charakter (kulombowski). Uznał również, że ładunek ELEKTRYCZNY jądra i elektronów na powłokach są sobie Rivne co do wartości bezwzglĩnej, Tak że Atom jako Całość pozostaje obojętny elektrycznie. Modèle Bohra, jakkolwiek Bà ący sztucznym połączeniem Mechaniki klasycznej i nowych postulatów kwantowych, Daje prawidłowe Wyniki ce wartości energii elektronu w atomie wodoru oraz dłude ci FAL emitowanych przez wodór (Linie widmowe wodoru). Jest też poprawny w odniesieniu do tzw. atomów wodoropodobnych, TJ. Tak zjonizowanych atomów, że posiadają tylko jeden Elektron. Modèle Atomu Bohra pozwalał na wyjaśnienie faktu dlaczego Atom emituje tylko niektóre dłude ci Fali i pozwolił na uzasadnienie WZORU balmera w spółdzielniach do Atomu wodoru je jonów jednoelektronowych.

  Modèle budowy Atomu Bohra – modèle Atomu wodoru autorstwa Nielsa Bohra opracowany w 1913 Roku [1]. Bohr przyjął wprowadzony przez Ernesta modèle d`Atomu, według którego Elektron krąży wokół jądra jako naładowany Punkt matérialny, przyciągany przez noyau siłami elektrycznymi. Przypomnij sobie Pojęcie serii widmowych z rozdziału 2,3. Widma promieniowania gazów. Modèle Bohra Pozwala zinterpretować Serie widmowe jako podzbiory widma: w każdej serii widmowej zgrupowane są Linie widmowe powstające przy przeskokach na te samą orbitę k, z Orbit o numerach n, wyższych OD korzystam, CZYLI n = k + 1, n = k + 2 itd. Il est là. 2,29 pokazano schematycznie, Jak powstaje seria Balmera, un także inne Serie w widmie wodoru. Modèle dix nazywano modelem “CIASTA z rodzynkami” Lub “puddingu z rodzynkami”. Dlaczego? Thomson twierdził, że Dodatni List ładunek Atomu rozłożony jest równomiernie w łazience atomie, w którym znajdują się se o ujemnym ładunku (co przypomina rodzynki w cieście).

  Jednak bardzo szybko modèle dix został podważony przez Ernesta Guezforda. Modèle Atomu Bohra Pozwala opisać precyzyjnie budowę jedynie Atomu wodoru; zawodzi w odniesieniu ne atomów faktach bardziej złożone noyau atomowe, wokół którego krąży więcej elektronów. Kolejne, Lepsze TS MODELE Atomu wodoru oraz atomów wieloelektronowych zostały dostarczone przez mechanikę kwantową (równanie Schrödingera 1926 r., równanie Pauliego 1927 r., równanie Diraca 1928 r.) oraz elektrodynamikę kwantową. MODELE te powinny z ton est proche lepszą precyzją obliczać dłude ci Linii widmowych atomów je cząsteczek odpowiadającą ton est proche bardziej precyzyjnym pomiarom (NP.

  COMPARTILHAR
  Artigo anteriorModèle photo rémunéré bruxelles
  Próximo artigoModele convention de détachement
  Sou formada em Gestão. Desde cedo dediquei-me à Gestão de Carteiras para clientes institucionais com um foco para Aplicações de Capital Garantido.